SSKHT-95

Skinny Horizontal Stripe Dark Burgundy Silk Tie (Tie Only)

$14.99
SKU SSKHT-95
100% Silk
Skinny Horizontal Striped Silk Tie
Dimensions 2.00" x 57"
Imported
SSKHT-95